هواکش صنعتی طراحی ، محاسبه و اجرای انواع هواکشهای صنعتی و کانال کشی

طراحی ، تولید و اجرای انواع هود های رستورانها و فست فودها

 

در طراحی هواکش های صنعتی موارد مختلفی به چشم میخورد .

 

مقدار آلودگی ؛دود ، بو ، بخار و یا هر چیزی که باید از محل توسط دستگاه اگزاست فن یا هواکش صنعتی تخلیه شود

 

مقدار و طول و عرض و به طور کلی ابعاد کانال یا لوله های انتقال هوا

 

ابعاد هود مورد استفاده

 

 

 

 

 

 


هواکش صنعتی