دستگاه سرخ کن سیب زمینی بلژیکی 

دارای چهار لگن سرخ کردن سیب زمینی 

ترموستات دیجیتال 

شوت سیب زمینی 

هود فیلتر دار 

بدنه با طراحی زیبا 

سیب زمینی سرخ ن بلژیکی