قسمت آماده سازی کباب کوبیده

 

 

قسمت آماده سازی گوشت برای سیخ گیری کباب کوبیده و دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده

 

کارخانه جات و ادارات و تالارهای پذیرایی و آشپزخانه های با تولید به دستگاه سیخ گیر کباب به دلیل سرعت بخشیدن به فرایند اماده سازی نیاز دارند .

 

میز تخته کار و سیخ گیر کباب کوبیده

 

میز کار استیل و میزکار های تخته کاری از تجهیزات ثابت تمام آشپزخانه های صنعتی است .

 

برای انتخاب یک میز کار تمام استیل یا میز کار پایه استیل حتما باید به استحکام کافی ورق و پروفیل دقت کنید تا پس از مدت

 

کوتاهی با یک میز کار استیل منهدم شده مواجه نشوید

 

تفاوتهای قیمت در انواع میز کارهای استیل در جنس ورق یا پروفیل استفاده شده در انها است